Reglament

El fet de participar a la CM Vall d’Arbúcies i a la Marxa de la Primavera suposa acceptar i complir amb el següent reglament.

Reglament i Declaració legal

REGLAMENT CM VALL D’ARBÚCIES I MARXA DE LA PRIMAVERA 2024

Organització de la prova: Matavalons d’Arbúcies, Gratanúvols del Montseny i Ajuntament d’Arbúcies. Col·labora la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva, l’Associació de Comerç d’Arbúcies, els Bombers Voluntaris d’Arbúcies, Protecció Civil, ADF i els propietaris forestals.

Dades Generals

Nom: CM VALL D’ARBÚCIES i MARXA DE LA PRIMAVERA

Lloc: Arbúcies

Data: Diumenge 12 de Maig de 2024

Distàncies:

  • A la CM Vall d’Arbúcies hi haurà dues distàncies. La CM Vall d’Arbúcies de 28 km (+1550D) i la CM Vall d’Arbúcies de 16km (+650D). Ambdues distàncies hi haurà les categories sèniors i veterans
  • A la Marxa de la primavera hi haurà dues distàncies. La Marxa de la primavera llarga d’uns 15km (aproximadament) i la curta d’uns 10km (aproximadament).

1. Programa:

DISSABTE 11 DE MAIG:

Entrega de dorsals a partir de les 17.00h i fins les 19:30h al Poliesportiu de Can Delfí.

DIUMENGE 12 DE MAIG:

Entrega de dorsals i inscripcions* a partir de les 07:00h i fins 1/2 hora abans de començar cada cursa.

*Inscripcions al mateix dia disponibles pels recorreguts de la Marxa de la Primavera. Pels recorreguts de les curses, dependrà de la disponibilitat de dorsals.

Carrer Camprodon

CM Vall d’Arbúcies Llarga 28k, Curta 16k i Marxa de la Primavera llarga 15km i curta 10km.

2. Límit de participants:

El límit de participants és de 1.000* persones sumant tots els recorreguts el repartiment de dorsals serà el següent:

CM Vall d’Arbúcies 28km: 150 dorsals

CM Vall d’Arbúcies 16km: 200 dorsals

Marxa de la Primavera de 15km i 10km: 650 dorsals

*L’organització es reserva el dret de repartir fins a 50 inscripcions entre invitacions, sorteigs i altres.

3. Ubicació, entrega dorsals, sortida , arribada i dutxes:

La sortida i arribada serà el carrer principal de la vila d’Arbúcies. La ubicació escollida serà el Carrer Camprodon. (ubicació)

L’entrega de dorsals es realitzarà al Poliesportiu de Can Delfí (ubicació) el dissabte de les 18:00h a les 21:00h i al Carrer Camprodon (ubicació) el diumenge de les 7:00h fins 1/4 d’hora abans de començar cada recorregut.

Un cop finalitzada la cursa, hi haurà servei de dutxa al Centre Esportiu Municipal (ubicació)

Aparcament: Hi haurà zones d’aparcament habilitades a les persones participants al passeig de Palacagüina, Can Cassó (ubicació) i a la zona de Can Pons (ubicació). Agrairem que es faci us d’aquests espais per deixar lliure el centre del poble.

4. Sortides:

Les sortides seran per distàncies

CM Vall d’Arbúcies llarga 28km: diumenge 12 de maig a les 7:45h

Marxa de la Primavera 15km i 10km: Diumenge 12 de maig a les 8:00h

CM Vall d’Arbúcies curta 16km: Diumenge 12 de maig a les 9:00h

5. Devolucions:

En cas que el participant no pugui córrer per lesió o altes motius personals, es podrà demanar la cessió del seu dorsal a un altre corredor i així recuperar la seva inscripció sempre que ho faci fins a 8 dies abans de la celebració de la prova. Aquesta gestió l’ha de demanar la persona interessada enviant un correu a l’organització, que indicarà com fer el procediment.

També es podrà demanar una devolució de la inscripció i, en funció dels dies que faltin per la celebració de la cursa, es tornarà un percentatge o un altre segons el quadre de devolució detallat a continuació. La samarreta no forma part de la inscripció obligatòria i és optativa (+12€). Per tant, no es farà la devolució de l’import de la samarreta i s’oferirà un horari de recollida i entrega de la samarreta adquirida en el formulari. Es podrà demanar un enviament per correu, que tindria un import extra de 6€.

DATA D´ANUL.LACIÓ%  DEVOLUCIÓ
FINS A 30 DIES ABANS DE LA PROVA60%
DE 29 A 15 DIES ABANS DE LA PROVA40%
DE 14 A 8 DIES   ABANS DE LA PROVA20%
MENYS DE 8 DIES ABANS DE LA PROVA0 %

No s’atendrà cap canvi de distància ni de dorsal en els 8 dies anteriors a la celebració de la prova.

Qualsevol anul·lació s’ha de fer per correu electrònic a 9hsports.

El pagament de devolució s’ingressarà a la mateixa targeta de crèdit des de la que es va fer la inscripció.

La cancel·lació d’una inscripció no et permet beneficiar-te d’una prioritat d’inscripció en anys posteriors.

L’organització es reserva el dret de modificar les franges horàries i/o el recorregut inicial en cas que esdevinguin condicions adverses per la prova. En cas de condicions meteorològiques extremes, l’organització es guarda el dret a posposar o suspendre l’esdeveniment. En aquest cas, l’import de la inscripció no serà retornat.

6. Avituallaments:

Durant els recorreguts hi haurà avituallaments cada cinc quilòmetres, aproximadament.

Els avituallaments podran ser sòlids i líquids, o només líquids.

En els avituallaments hi podreu trobar aigua, isotònic, fruita, fruits secs, o llaminadures.

7. Requisits dels participants:

Per participar a la CM VALL D’ARBÚCIES i MARXA DE LA PRIMEVERA 2024 s’han de complir els següents requisits:

Ser major de 14 anys el dia de la competició en el cas de distància CURTA 16km, i major de 18 anys en la distància LLARGA 28km. Es considerarà l’edat del participant el mateix dia de la prova. En tot cas, els menors d’edat han de portar una autorització signada pels seus pares o tutors legals. TROBAREU LA DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT AL FINAL DEL REGLAMENT.

Conèixer i acceptar les condicions del reglament.

Declarar que es participa de forma voluntària, sota la pròpia responsabilitat i complint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en aquesta prova.

El termini d’inscripcions es tancarà el diumenge 5 de maig a les 23:59h o un cop arribat al número màxim de participants indicats anteriorment.

Els temps màxims per completar els recorreguts de la CM VALL D’ARBÚCIES i MARXA DE LA PRIMAVERA 2024 són:

  • Distància CM Vall d’Arbúcies Curta 16km: 4:00h
  • Distància CM Vall d’Arbúcies Llarga 28k: 5:15h
  • Distància Marxa 15km: 4:30h
  • Distància Marxa 10k: 4:30h


L’organització podrà establirà temps de tall màxims en els diferents punts de control de la prova. En cas de no complir aquest temps de tall en qualsevol dels punts, se li indicarà al participant que ha d’abandonar la prova. En cas de voler continuar el recorregut, serà sota la seva responsabilitat i totalment al marge de la organització de la prova.

8. Material obligatori:

CM VALL D’ARBÚCIES CURTA 16Km:

Envàs reutilitzable.

Dorsal a la part davantera de la samarreta o pantaló i visible en tot moment durant la cursa des del moment de la sortida fins creuar la meta.

Telèfon mòbil carregat i encès durant tota la prova.

CM VALL D’ARBÚCIES LLARGA 28Km:

Envàs reutilitzable.

Dorsal a la part davantera de la samarreta o pantaló i visible en tot moment durant la cursa des del moment de la sortida fins creuar la meta.

Telèfon mòbil carregat i encès durant tota la prova.

MARXA DE LA PRIMAVERA 15Km i 10Km:

Envàs reutilitzable.

Portar el dorsal visible en tot moment durant el recorregut des del moment de la sortida fins creuar la meta.

9. Altres normes per a totes les persones participants:

És responsabilitat dels participants portar l’equip i material obligatori adequat per fer aquesta cursa.

Tots els participants han de saber que estan en condicions físiques òptimes per poder afrontar una prova com aquesta.

Les persones que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper del lloc on es produeix la retirada.

L’organització es reserva el dret d’exigir a qualsevol participant abandonar la prova, si així ho considerés, davant de comportaments incívics cap a d’altres participants, falta de respecte davant de qualsevol situació produïda, o la falta de condició física per continuar la prova.

L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en els canvis de sentit per personal de l’organització. S’haurà de tenir especial atenció en els trams urbans i de pista forestal a l’estar oberts al trànsit encara que tinguem controls per part de l’organització. Serà necessària, doncs, una especial atenció per part del corredor/a o caminador/a en aquests trams.

Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa, serà desqualificat per l’organització.

La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del DNI, en cas de ser menor d’edat, el consentiment firmat pel pare, mare o tutor legal i sempre amb el corresponent DNI. En cas de voler recollir el dorsal d’un altre participant, és imprescindible portar una autorització degudament signada.

Les infraccions seran penalitzades segons el Reglament de la FCA.

Les reclamacions es faran segons el Reglament de la FCA.

L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.

La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament i el seu compliment obligatori.

10. Categories i premis

S’estableixen les següents categories, tant masculines com femenines:

Absoluta

Veterans (+40 anys)

Els premis s’entregaran de la següent forma:

Premi per les tres primeres persones classificades de la general de cada distància de la CM Vall d’Arbúcies.

Premi pel primer/a de la categoria de veterans/es de la CM Vall d’Arbúcies.

Nota: els premis no són acumulatius. És a dir, els guanyadors de la general no comptaran per a la resta de categories.

En cas de no poder assistir a l’entrega de premis aquell dia, s’entendrà que la persona renuncia al premi. NO s’enviaran els premis a casa, ni tampoc la bossa del corredor.

11. La inscripció dels participants inclou:

INCIRIPCIÓ A LA CM VALL D’ARBÚCIES

Dret a participar a la CM VALL D’ARBÚCIES

Bossa del corredor.

Dorsal

Avituallaments durant el recorregut.

Avituallament final.

Cronometratge de la prova.

Premis segons reglament.

Participació en sortejos i regals.

Fotos durant el recorregut.

El reglament que haurà de complir tothom que participi a la cursa és l’establert per la FCA en aquests tipus de proves (REGLAMENT FEDERACIÓ CATALA ATLETISME).

INCIRIPCIÓ A LA MARXA DE LA PRIMAVERA

Dret a participar a la MARXA DE LA PRIMAVERA

Obsequi de la marxa.

Dorsal

Avituallaments durant el recorregut.

Avituallament final.

Participació en sortejos i regals.

Fotos durant el recorregut.

Declaració de responsabilitat

Com a participant de la CM VALL D’ARBÚCIES i MARXA DE LA PRIMAVERA 2024 declaro que:

Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el reglament d’aquesta prova.

Que em trobo en condicions físiques adequades i suficientment entrenat per a participar voluntàriament en aquesta prova.

Que no pateixo cap malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar greument la meva salut pel fet de participar en aquesta prova.

En el cas de patir qualsevol tipus de lesió, discapacitat física o qualsevol altra tipus de circumstància que pogués agreujar-se i/o perjudicar la meva salut durant la prova, ho posaré en coneixement de l’organització de l’esdeveniment, acceptant les decisions que s’adoptin al respecte pels responsables de la prova.

Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat esportiva, tals com: les condicions climàtiques (vent, temperatura externa i pluja) així com qualsevol tipus de col·lisió amb objectes, persones i/o animals que es produeixin durant l’activitat.

Accepto les decisions preses per qualsevol responsable de la cursa, director tècnic i staff tècnic de l’organització de la CM VALL D’ARBÚCIES i MARXA DE LA PRIMAVERA 2024 que puguin afectar a la meva capacitat per a completar amb seguretat i sense cap risc la finalització de la prova.

Un cop la inscripció sigui acceptada, la quota d’inscripció només es reemborsarà en els termes establerts a l’apartat número 5 del reglament.

Autoritzo a l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o qualsevol altra mena d’arxiu referent a la meva participació en aquest esdeveniment, sense dret a contraprestació econòmica.

La inscripció a qualsevol de les distàncies de la CM Vall d’Arbúcies i Marxa de la Primavera queda associada a l’acceptació d’aquest reglament i a tots els punts esmentats anteriorment.